ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಡೆಪಿನಕುಲು 2012

ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಡೆಪಿನಕುಲು 2012

ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ
ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ರೋಹಿದಾಸ್ ಕದ್ರಿ  
ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ  
ಕಥೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಇ ರಾಧಕೃಷ್ಣ
ಕವನ ಶ್ರೀ ಸಿಮಂತೂರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ
ಅಧ್ಯಯನ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ ಕೋಟೆಕಾರ್