ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ

Juni 27, 2018Tulu Academy
Dezember 26, 2017admin
ಕೃತಿ: ತುಳುನಾಡವರ ಸಮಾಜ ಕೃತಿ ಕರ್ತೃ :  ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥೊ : ತುಳುನಾಡವರ ಸಮಾಜ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನತಿನಕುಲು : ಯುಗಪುರುಷ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ. ‘ತುಳುನಾಡವರ ಸಮಾಜ’ ಗ್ರಂತೊನು ಆಜಿ ಬಾಗೊ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಇಂಚ ಬೇತೆ ವಿಷಯೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡತ್ತಿನ ಗ್ರಂತೊ. ನೆಟ್ಟ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನೊಗು ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ... Read More
Dezember 26, 2017admin
  ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಅನುವಾದ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ   ಲಲಿತಾ ರೈ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ದೇಸಾಂತರೊ     ಡಾ. ಪೂವಪ್ಪ ಕುಣಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ ಮೌಖಿಕ ಸಂಕಥನ
Dezember 26, 2017admin
  ಶ್ರೀ ಬೋಳ ಚಿತ್ತರಂಜನದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾವ್ಯ-ಕವಿತೆ ಬಿನ್ನೆದಿ     ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಬಿಲ     ಶ್ರೀ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಬಿಲ
Dezember 26, 2017admin