ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ

  ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕವಿತೆ ಪೊಸ ಒಸರ್       ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮಚಿಬೈಲು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅನುವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನೊಲ
December 26, 2017accolade
  ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ ಮೈಮೆ     ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ
December 26, 2017accolade
  ಅ. ಚಂದ್ರಯ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅನುವಾದ ಸುರಗಿಯ     ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಜ ಫಣಿಂಚತ್ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕವಿತೆ ಕುಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ       ಡಿ. ಕೆ. ಚೌಟ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ       ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ
December 26, 2017accolade
  ಎಸ್. ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾವ್ಯ ತಪ್ಪುಗು ತರೆದಂಡ     ಕೇಶವ ಸಂಕಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ರಡ್ಡ್ ಕುದುದುರದ ನಡುಟು       ಯು. ಆರ್. ಚಂದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾವಿಗ
December 26, 2017accolade
  ಪ್ರಮೋದ ಕೆ. ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಕವಿತೆ ಕತೆ ಆಯೆರ್ ಪೊಣ್ಣುಲೈವೆರ್       ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಪೂ ಪೊದ್ದೊಲು       ಡಾ. ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ರೈ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ ಗದ್ಯ ಮದಪ್ಪಂದಿ ನೆಂಪು    ... Read More
December 26, 2017accolade