ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ

  ಪುತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾವ್ಯ ಕವಿತೆ ಮಾಣಿಗೆರಡ್ ಪಾತೆರೊ       ಡಾ. ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ರೈ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಥೆ ಪರಿವರ್ತನೆ       ಜಾನಕಿ ಎಂ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾದಂಬರಿ ಯುಗಮಗ್ರ್ನಗ       ಸಂದೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ನಾಟಕ ಬೊಜ್ಜ    ... Read More
December 25, 2017accolade
  ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮಂಚಿಬೈಲು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕವಿತೆ ಗಗ್ಗರೊ       ಡಾ. ಶಂಕರ ಖಂಡೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಥೆ ತನಿಕೆ       ಬಿ. ಪಿ. ಕೋಡಿ ಬೇಂಗ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾದಂಬರಿ ಕಡಲ ಬರಿತ ಕಾಂಜರಣ್ಣೆ       ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ನಾಟಕ ಬೀರೆ ದೇವು ... Read More
December 25, 2017accolade
  ಡಾ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕವಿತೆ ಅಜನೆ     ಜಯಂತಿ ಎಸ್. ಬಂಗೇರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ನಾಟಕ ಸತ್ಯ ನೆಗಪುನಗ     ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರ : ತುಳುವಿನಿಂದ ಅನುವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು?     ಶಿಮುಂಚೆ ಪರಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : ... Read More
December 25, 2017accolade
  ಡಿ. ವೇದಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕಾವ್ಯ ಕವಿತೆ ತುಳು ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತೊ     ಜಿತು ನಿಡ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕಾದಂಬರಿ ಮೂಜಂಜ ಆನಗ     ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : ನಾಟಕ ಬದಿ     ಎಸ್. ಬಿ. ಕುಂದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಗದ್ಯ ಪಿರತಿರ್ಗ್ ... Read More
December 25, 2017accolade
  ಪುಂಡಿಕ್ಯಾ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಗ್ರಂಥ ತೌಳವ     ಎಸ್. ಪಿ. ಮಂಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕಾವ್ಯ ಕವಿತೆ ಬಾನೊ ತೋರೊಂದುಂಡು       ಎಸ್.ಪಿ. ಮಂಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕತೆ ಡೋಲು       ಗಣೇಶ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ... Read More
December 25, 2017accolade