ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Juni 27, 2018Tulu Academy
Dezember 25, 2017admin
Dezember 25, 2017admin
ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ರೋಹಿದಾಸ್ ಕದ್ರಿ   ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ  ... Read More
Dezember 25, 2017admin
  ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೋಲ ಚಿತ್ತರಂಜನ್‌ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್... Read More
Dezember 25, 2017admin