ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಾಲಾರು ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಜಾನಪದ ರಾಮ್ ದಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ : ನಾಟಕ-ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಮನ್ ನಂದಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
Dezember 25, 2017admin
ಬಂತೆಪ್ಪ ಕಂಬಚ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಜಾನಪದ ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ೧೯೪೫ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯ ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥವಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಇವರು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ, ಬಿ. ಇಡಿ, ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ೧೯೬೩ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಮುಂದೆ ... Read More
Dezember 25, 2017admin
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ನಾಟಕ-ಚಲನಚಿತ್ರ ಡಾ. ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಸಂಶೋಧನೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಜಾನಪದ
Dezember 25, 2017admin
ಪಿ. ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೊ. ಎ. ವಿ. ನಾವಡ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೆ. ಪಿ. ವಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ : ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂ. ಮುಕುಂದ ಪ್ರಭು ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಂಶೋಧನೆ
Dezember 25, 2017admin
ಕೆ. ಜಿ. ವಸಂತ ಮಾಧವ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಡಾ. ಆರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಾ. ಪಿ. ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : ನಾಟಕ-ಚಲನಚಿತ್ರ ಶೀನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಯಕ್ಷಗಾನ
Dezember 25, 2017admin