ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು

07

Sep2020
September 7, 2020Tulu Academy

02

Mai2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ (ರಿ.) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-01-2020 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಳುಭವನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಾ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಾಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಾ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ... Read More
Mai 2, 2020Tulu Academy

08

Jan2020
Januar 8, 2020Tulu Academy

23

Dez2019
Dezember 23, 2019Tulu Academy

13

Dez2019
Dezember 13, 2019Tulu Academy

20

Nov2019
November 20, 2019Tulu Academy

25

Jul2019
Juli 25, 2019Tulu Academy

25

Jul2019
Juli 25, 2019Tulu Academy