ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು

05

Jan2018
January 5, 2018accolade

05

Jan2018
January 5, 2018accolade

10

Mar2014
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತುಳು ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀ ವಿಕಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2011 ... Read More
March 10, 2014accolade