ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ (ರಿ.) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-01-2020 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಳುಭವನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಾ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಾಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಾ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ... Read More
May 2, 2020Tulu Academy
April 5, 2019Tulu Academy
June 8, 2018Tulu Academy
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು) ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಲಾಲ್ಬಾsಗ್, ಮಂಗಳೂರು – 575 003. ದೂರವಾಣಿ / fax: 0824-2459389, email: [email protected] ಉಪನಿಬಂಧನೆಗಳು (ಬೈಲಾಸ್) ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬೈಲಾವನ್ನು ತಾ:7-2-2009 ರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೈಲಾವನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕತುಸಾಅ/ಬೈಲಾ/70/2008-09, 19-2-2009 ರಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು, ಮುಂದೆ ‘ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ 1. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು 01. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ... Read More
December 25, 2017accolade
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಸಣ್ಣಕ್ಕ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಅರೆನ ಬಾಯ್ಪಾತೆರೊದ ಸಾಹಿತ್ಯೊ 2010 ಡಾ. ಪೂವಪ್ಪ ಕಣಿಯೂರು... Read More
December 25, 2017accolade