ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಚಯೊ 2008 ಕೆ.ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ 30... Read More
Dezember 25, 2017admin
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 2008 ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ 80... Read More
Dezember 25, 2017admin
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ನೂದು ಕಬಿತೆಲೆ ಗೊಂಚಿಲ್ 2008 ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ,ಬಿ.ಎನ್. ಹರೀಶ್ ಬೋಳೂರು (ಸಂ.)... Read More
Dezember 25, 2017admin
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ   ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು   ಬೆಲೆ  ರೂ. 1 ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 2008 ಪು.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಕಟೀಲು 25 2 ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ 2008 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು 25 3 ಕಾವೇರಿ 2008 ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ... Read More
Dezember 25, 2017admin
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಆಕಾಶವಾಣಿ ತುಳು ಕತೆಕ್ಕುಲು 1996 ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ 28 2 ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪು 1996 ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ 28... Read More
Dezember 25, 2017admin