ತುಳುನಾಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ತುಳುನಾಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬ ೨೦೧೪ರ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಳುನಾಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಟುಲೈಫ್.ಇನ್ (ಠಿixeಟ೨ಟiಜಿe.iಟಿ) ಈ ಹೆಸರಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ‘ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು’ ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.
ವಿಭಾಗಗಳು:- ಡಿಜಿಟಲ್
ಎ – ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಬಿ – ತುಳುನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ.
(ಸೃಜನಶೀಲ (ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್) ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ)
ಸಿ – ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
ಡಿ – ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು
ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೦೫ ದಶಂಬರ್ ೨೦೧೪ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ೧೦ ನೇ ದಶಂಬರ್ ೨೦೧೪ ರ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು (ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಟುಲೈಫ್.ಇನ್ (ಠಿixeಟ೨ಟiಜಿe.iಟಿ). ವಿಜೇತರಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ : ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ: ರೂ ೫,೦೦೦, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ: ರೂ ೩,೦೦೦ ,ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ: ರೂ ೨,೦೦೦ ಹಾಗೂ ೨ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ <hಣಣಠಿ://ಠಿixeಟ೨ಟiಜಿe.iಟಿ> ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೇದಿಗೆ ವಸಂತ ರಾವ್ (+೯೧ ೯೪೪೮೨ ೬೨೨೦೪), ಇ-ಮೇಲ್ vಚಿsಚಿಟಿಣ[email protected]ಞeಜige.ಛಿom ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.