ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕತೆಗಳು- ಕನ್ನಡ

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕತೆಗಳು- ಕನ್ನಡ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ   ವರ್ಷ                ಲೇಖಕರು   ಬೆಲೆ  ರೂ.
1 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ 2008 ಡಾ.ವಾಮನ ನಂದಾವರ 25
2 ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ 2008 ಡಾ.ಎ.ವಿ.ನಾವಡ 25
3 ಕರ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ 2008 ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ 25
4 ಜೋಗಿ ಪುರುಷರು 2008 ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ 25
5 ಮಗ ಬರಹ ಕಲಿತ 2008 ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ 25
6 ಮಾಯಾಂದಾಳ್ 2008 ಯಶವಂತಿ ಸುವರ್ಣ 25