ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ   ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು   ಬೆಲೆ  ರೂ.
1 ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 2008 ಪು.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಕಟೀಲು 25
2 ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ 2008 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು 25
3 ಕಾವೇರಿ 2008 ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ 25
4 ತುಳು ಭಾಗವತೊ 2008 ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ 25
5 ದಾನಶೂರೆ ಕರ್ಣೆ 2008 ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಘ್ನರಾಜ್ 25
6 ತುಳು ಕಾವ್ಯೊ 2008 ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ 25
7 ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತೊ ಪರಿಚಯ 2008 ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ 25
8 ತುಳುನಾಡ ಸಂಶೋಧನೆ 2008 ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ 25