ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಣೆಗಳು

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಣೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ   ವರ್ಷ                ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ  ರೂ.
1 ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 2008 ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ 80
2 ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ 2008 ಎ.ವಿ.ನಾವಡ, ಫೆನರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಸಂ.) 50
3 ಪಾಡ್ದನೊಳು 2008 ಮೇನರ್ 50
4 ತುಳು ಭಾಗವತೊ ಭಾಷಾಂತರ 2008 ಮಾಧವ ಪೆರಾಜೆ 100
5 ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೊಡುಗೆ 2008 ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ 50
6 ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪರಿಚಯೊ 2008 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಕೇತನ 30
7 ದೈವೊಲೆ ಕತೆಕ್ಕುಲು 2008 ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ 30
8 ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಬೆಯಿ 2008 ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭರಣ್ಯ 30
9 ತುಳು ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯೊ 2008 ಎಸ್.ಆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 30
10 ಮೂಜಿ ನಾಟಕೊಲು  (ಭೈರವನ ಮಹಿಮೆ, 2008 ಕೆ.ಕೆ.ಗಟ್ಟಿ, ಗಿರೀಶ್ ಪಿಲಾರ್, 60
ದೇವೆರೆ ತೀರ್ಪ್, ಮಾಯದಪ್ಪೆರ್ ಮಾನಿಗ) ದೇವರಾಜ್ ಡಿ.ಬಾಳ