Academy of Published Books

Academy of Published Books

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು
1 ರೆವೆರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್ 80 ಕರ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ
2 ಬಾಯಾರು ಸಂಕಯ್ಯಭಾಗೊತೆರ್ 81 ಜೋಗಿ ಪುರುಷರು
3 ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಸ್ರಯ್ಯೆರ್ 82 ಮಗ ಬರಹ ಕಲಿತ
4 ಮೂವೆರ್ ತಿಂಗಳಾಯೆರ್ 83 ಮಾಯಾಂದಾಳ್
5 ಎನ್ ಎ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆರ್ 84 ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ
6 ಎಸ್ ಯು ಪಣಿಯಾಡಿ 85 ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ
7 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆರ್ 86 ಕಾವೇರಿ
8 ಎನ್.ಎಸ್.ಕಿಲ್ಲೆ 87 ತುಳು ಭಾಗವತೊ ಪರಿಚಯ
9 ದೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ 88 ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ
10 ಮಟ್ಟಾರು ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ 89 ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತೊ
11 ಸತ್ಯ ಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರ 90 ತುಳುನಾಡ ಸಂಶೋಧನೆ
12 ವಿಶು ಕುಮಾರ್ 91 ನೂದು ಕಬಿತೆಲೆ ಗೊಂಚಿಲ್
13 ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್ 92 ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಲೇಖನ ಮಾಲೆ
14 ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ್ 93 ಮಂದಾರರಾಮಾಯಣಮಹಾಕಾವ್ಯ
15 ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ 94 ತುಳು ಕಾವ್ಯೊ
16 ಬಿ.ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ 95 ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಶಿಫ಼್ ತುಳುವಾಸ್
17 ನವಯುಗದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ರ್ 96 ಪಾಡ್ದನೊಳು – ಮೇನರ್
18 ಕು.ಶಿ.ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ರ್ 97 ತುಳು ಭಾಗವತಾರ್ಥ
19 ಅ.ಬಾ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ 98 ಕ.ಏ.ತುಳುನಾಡಿನ ಕೊಡುಗೆ
20 ಕೆ.ಕೆ.ಹೆಬ್ಬಾರ್ರ್ 99 ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಚಯ
21 ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರ್ 100 ತುಳು ಗಾದೆಲು
22 ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈ 101 ತುಳು ಕತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
23 ಕೆಲಿಂಜ ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವೆರ್ 102 ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಳು – ಅಮೀನ್
24 ಕೆ.ಲೀಲಾವತಿ 103 ಎದುರು ಕತೆಕ್ಕುಲು
25 ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರ್ 104 ಬೆನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕನತ ಕದಿಕೆ
26 ಕೆ.ಬಿ.ಭಂಡಾರಿ 105 ತುಳುನಾಡ್‌ದ ನಲಿಕೆಲು
27 ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ (ಕನ್ನಡ) 106 ಮಂದಾರರಾಮಾಯಣಪರಿಚಯೊ
28 ಮಟ್ಟಾರು ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ 107 ದೈವೊಲೆ ಕತೆಕ್ಕುಲು
29 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 108 ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ
30 ಮುಗೇರರು 109 ತುಳು ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ
31 ಬಾಬ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 110 ನಾಟಕೊಲು
32 ನಿಲೆ 111 ನಾಲಾಯಿಡ್ದ್ ನಾಲೂರುಗು
33 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ – ತುಳುಮಾಲಿಕೆ 112 ನೆಯಿ ಪೇರ್
34 ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ 113 ಪನ್ನಂಬರೊ
35 ಕೋಡ್ದಬ್ಬು 114 ಭಾರತ ಕಾವ್ಯೊ  ಪಾಸಡಿ
36 ಪರತಿ ಮಂಗನೆ 115 ತುಳು ಅನಂತ ವೃತ ಕಥೆ
37 ಪುಳ್ಕೂರು ಬಾಚೆ 116 ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಹರಿದಾಸೆರ್
38 ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆ 117 ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳುಬಳಕೆ
39 ಮೂಂಕು ಸಂಬಳೊ 118 ತುಳುಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪುರುಬಾಲೆ
40 ಮಗೆ ಬರವು ಕಲ್ತೆ 119 ಕಳಸೆ (ಮದಿಪು ೫೦)
41 ಮಾಯಾಂದಾಲ್ 120 ಪೊಸಗಾದೆಲು
42 ಕರ್ಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ 121 ತುಳುವ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ
43 ಬನ್ನಾಲ್ 122 ಭಾರತ ಕಾವ್ಯೊ  ಪಾಸಡಿ – ೨
44 ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ 123 ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕ
45 ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆರ್ 124 ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ
46 ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣೆ 125 ನಂದೊಳಿಗ್ ಮುದಣೆ
47 ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೂವಂ.ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನಂ. 126 ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆಗ್ದೆ
48 ಅಪ್ಪೊದಡ್ಯೆ 127 ಕರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್
49 ನಾಗಸಿರಿ 128 ರತ್ನಾಕರ ವರ್ನಿ
50 ಮಾಯೊದ ಪೊಣ್ಣು 129 ರಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ
51 ಮುಡಿಪ್ಪಿಯೆರಾವಂದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ 130 ಕಮಲಾದೇವಿ Zಟ್ಟೋಪಾದ್ಯಾಯ
52 ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ 131 ಡಾ ಪಳ್ಳತಡ್ಕ ಕೇಶವ ಭಟ್
53 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕತೆಕ್ಕುಲು 132 ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯೆರ್
54 ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪು 133 ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯೆರ್
55 ಉಳ್ಳಾಲ ಇತಿ ಆದಿ * 134 ಬಲ್ಲ ಮಹಾದೇ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿ
56 ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪೊಣ್ಣು 135 ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತೆರ್
57 ಜೋಕುಲೆ ಸಂಚಿ 136 ಮದ್ವಾಚಾರ್ಯೆರ್
58 ಬಂಗಾರ್ ಪ.ಸಿಂ.ಪದೊಕುಲು 137 ಡಾ ಪಿ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರ್
59 ತುಳು ಕೈಪಿಡಿ 138 ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ
60 ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ 139 ಪರವೂರ್‍ದ ತುಳು ಪುರ್ಪ
61 ಜೋಕುಲೆ ದನಿ 140 ಮರೆಪ್ಪೆರಾವಂದಿ ತುಳುವೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು
62 ಮಹಾಭಾರತೊ ತುಳುಮಹಾಕಾವ್ಯ 141 ಕೊರಪೊಳು ಪಂಡಿನ ಕತೆಕುಲು
63 ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ 142 ಕವಿಗಳು ಕಂಡ ತುಳುನಾಡು
64 ತುಳು ಲಿಪಿ 143 ರಂಗೊದ ರಂಗ್
65 ತೆಲ್ಪು ತೆಲಿಕೆದ ಕತೆಕುಲು 144 ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರನ್
66 ತುಳು ಭಾಷೆ, ಸಾ.ಸಂಪ್ರದಾಯ 145 ಅತ್ತಾವರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ
67 ತುಳು ಬಾಸೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ 146 ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ್
68 ದೇವಿನ ದಿವ್ಯ ಕತೆಕುಲು 147 ಎಮ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರ್
69 ಅಳಿಯ ಸಂ.ಕ.ಶು.ಕ.ಕಟ್ಟಳೆಗಳು 148 ಡಾ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ
70 ಭೂ.ಪಾ.ಅ.ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು 149 ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡೆ
71 ತುಳು ಸೋಮೆಶ್ವರ ಶತಕೊ 150 ಜೋಕುಲೆ ಸಂಚಿ
72 ಐಸ್‌ಲೆಟ್ ಸ್ಕೂ ಪೈನ್ 151 ಮಾಯಾಂದಲ್ (ಇ)
73 ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ 152 ಅತ್ತ್ತಾವರ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯೆರ್
74 ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ 153 ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತೊ
75 ತುಳು ಓದ್ದ್ ಕೇನ್ದ್ ಕಲ್ಪುಲೆ 154 ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ
76 ಕಂರ್ಬುದ ಪೇರ್ 155 ತುಳು ಗೊಂಚಿಲ್ 1
77 ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಬು 156 ತುಳು ಗೊಂಚಿಲ್ 2
78 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ – ಕನ್ನಡಮಾಲಿಕೆ 157 ತುಳು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಕತೆ
79 ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ