Academy Purchased Books

Academy Purchased Books

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು
1 ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 132 ಮದಪೆರುಂಡೆ
2 ದಳವಾಯಿ ದುಗ್ಗಣ್ಣ 133 ಗಿರ್‌ಗಿರ್ ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ
3 ತುಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಕೋಶ 134 ಲಚ್ಚುನ ಕೊರುಗೆ
4 ಪೂಕರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾನಪದೀಯ ಲೇಖನಗಳು 135 ಜನಪದ ಪಾಡ್ದನ
5 ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಪಾಡ್ದನಗಳು 136 ಹಸಿರು ಕೃಷಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಗಳು
6 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿರಿ 137 ಪಿರತುನಗ ಪಿಲಿ
7 ದಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಸ್ಭೆಜ್ 138 ಮೂಜಿಮುಟ್ಟು ಮೂರುಲೋಕ ನಾಟಕ
8 ಅಪರೂಪದ ಅಪರಂಜಿಲು 139 ತುಳುಲಿಪಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಪುಸ್ತಕ
9 ತುಳು ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ 140 ನಿನಾದ
10 ಕರೆಗಾಳಿ 141 ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬೊಲ್ಪು
11 ಭೀಕರ ನ್ಯಾಯಕಟ್ಟೆ 142 ನವನೀತ
12 ಮಾನೆಚ್ಚಿ 143 ತಿರುಗುಬಾಣ
13 ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ 144 ಸತ್ಯದೃಷ್ಟಿ
14 ತುಳುನಾಡ ಗರೋಡಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ 145 ಅಂಗೈಡ್ ರಾಮಾಯಣ
15 ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ 146 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು
16 ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ 147 ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ
17 ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೂಪಿಸುವ ಬದುಕು ಕೆಲವು 148 ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತೆ
18 ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕೆ (ತುಳು) 149 ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ಂಡ್
19 ಮಾಮಿಗೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ 150 ಕಪ್ಪು ಗಿಡುಗ
20 ತಾಕತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ತಾಂಟ್‌ಲ 151 ಕುಸಲ್ ತುಳು ಎಲ್ಯ ಕತೆಕ್ಕುಲು
21 ಬೊಜ್ಜ 152 ಸುದೆತ್ತ ಮಟ್‌ಲ್ಟ್ ಕತೆ
22 ನೀರ್ – ತುಳು ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ 153 ಸತ್ಯೊದ ಸಿರಿ
23 ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತಿಚರಿತಾಮೃತ 154 ತುಳುವೆರ್‍ನ ನಂಬಿಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಲು
24 ತಬುರನ ತೆಲಿಕೆ 155 ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು
25 ನುಡಿ ಸಿಂಗಾರ 156 ತುಳು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ
26 ತುಳುಜಾನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು 157 ಬಿಲ್ಲವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪದ
27 ನುಡಿಕಟ್ಟ್ 158 ಮದ್ವಭಾರತ
28 ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪಿನಾಲಿಯೆ ! 159 ತುಳು ತುಡರ್ (ಲೇ.ದ.ಸ)
29 ತುಳು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ 160 ಕುರ್ವೆ (ಲೇ.ದ.ಸ)
30 ಕತ್ತಲಿನಿಂದ(ಜಾನಪದೀಯ ಲೇಖನಗಳು) 161 ತುಂಟಾನ್ (ಲೇ.ದ.ಸ)
31 ಗಪ್ಲಸ್ ಗೋಪಣ್ಣೆ 162 ತುಳು ಲಿಪಿ ತೆರಿಲೆ
32 ಬಾಯಿದೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊ 163 ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ
33 ತಪ್ಪುಗು ತರೆದಂಡ 164 ಬಿಲ್ಲವರ ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್
34 ಕೆಡ್ವಾಸ ಆಚರಣೆ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 165 ಉಡಲುದಿಪು
35 2000 ತುಳು ಗಾದೆಲು 166 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತೇಜಸ್ವಿ
36 ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್‍ನ 167 ಪೊಣ್ಣ ಉಡಲ್ ಬೆಂಗ್‌ದ ಕಡಲ್
37 ಮದು ಮದಿಪು ನುಡಿಕಟ್ಟುಲು 168 ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ (ಕನ್ನಡ)
38 ಕೋಲ ಬಲಿ 169 ಕೊರಲ್
39 ಜನಪ್ರಿಯ ತುಳು ಗಾದೆಗಳು 170 ಪಣೋಳಿಬೈಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಿಚಯ
40 ತುಳು ನಾಟ್ಯ ರೂಪಕೊಲು 171 ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ್
41 ಜೋಕ್ಲೆನ ನಾಟಕೊಲು ದೇವರ ದಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿ 172 ಅಜಕೆ (ಲೆ.ದ.ಸ)
42 ಗುತ್ತುದ ಗೌರವೊ 173 ಮದ್ದುಂಟು ರೋಗಕ್ಕೆ
43 ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನೊಲು 174 ಕಲ್ಜಿಗದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರೆ
44 ನಂಬಿದ ಸತ್ಯಗಳು 175 ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೈನ
45 ಸುರುತ ಪನಿ 176 ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ
46 ಪೊಸ ಒಸರ್ 177 ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ
47 ತಿಬಿಲೆ 178 ನಮನ ಪರಂಪರೆ
48 ಮದಯೇರಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ 179 ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿ
49 ವೇಮನ ಶತಕೊ 180 ಸಂಪದ (ಕಥ ಸಂಗ್ರಹ)
50 ಕುಲೆಪತ್ತುನಾ ಉಡಲುರ್ಕರುನಾ 181 ಉಪ್ಪಡ್
51 ಧರ್ಮೊಗು ಧರ್ಮದ ಸವಾಲ್ 182 ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು
52 ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮಗಲ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ 183 ಯಕ್ಷದಾರೆ
53 ಸುರಗಿಯ ಹೂ 184 Five women who became
54 ಮುಡಿಯಂದಿ ಪೂ 185 ಅರುಣಾಬ್ಜ ಮತ್ತು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ
55 ದೇವೆರ್ 186 ತುಳುನಾಡಿನ ಬಿಲ್ಲವರು
56 ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯೆರ್ 187 ಮಂಗಳೂರು ಕುಕ್ ಬುಕ್ಸ್
57 ದುತೈತ 188 ಕತೆಕ್ಲೆನ ಪೊದಿಕೆ
58 ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ 189 ಪಿಂಗಾರದ Pಬಿತೆಲು
59 ಪಣೋಲಿಬೈಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ 190 ಸೂರೆ
60 ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ನಿಕ ದೈವೊಲು 191 ನಾಲ್ಕೈತ ದೈವ
61 ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ 192 ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಚರಿತಾಮೃತ
62 ಕಬರ್ಗತ್ತಲೆ 193 ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ
63 ಪುರಾತನ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಾಂಗಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು 194 ತಂಕರೆ
64 ನಾಡು ನುಡಿಯಿದೊಂದು ಬಗೆ 195 ನಳದಮಯಂತಿ
65 ತುಳು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ 196 ಪೊದು
66 ಇರ್ಲ್ ಪಗೆಲ್ 197 ಗುಡ್ಡೆದ ಬಂಗಾರ್
67 ಬಿನ್ನೆದಿ -ಸಿರಿಪಾಡ್ದನ 198 ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ
68 ರುಕ್ಕು 199 ಸರಿತಿ
69 ವಿದ್ಯಾಕ್ರಾಂತಿ ವೀರರು ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ 200 ತುಳುನಾಡಿನ ಅಪೂರ್ವ ಭೂತಗಳು
70 ಮಿತ್ತಬೈಲು ಯಮುನಕ್ಕ (ಕನ್ನಡಾ) 201 ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು
71 ದಾಮುನ ದಿಬ್ಬಣ ಬೊಕ್ಕ ಬರವುದಾಂತಿ ಬೂಬಣ್ಣೆ 202 ಅತ್ತಾವರ ದೆಯ್ಯೊಂಗುಳು
72 ಮಾನಾದಿಗೆ 203 ನುಡಿಕಟ್ಟ್
73 ತುಳುನಾಡು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ 204 ಯಕ್ಷ ನಿಲಯ
74 ತುಳುನಾಡು ದೈವಗಳು 205 ಕಾಡ ಕೊರಪೊಲು
75 ಪೊಲಿಸೊಪ್ಪು 206 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು
76 ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಬಂಟ್ಸ್ 207 ಪರ್ದ್ ಪೆಲಕಾಯಿ
77 ಕಾರ್ನಿಕೊ 208 ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ
78 ಕನ್ನೆಗ 209 ಚಂದಬಾರಿ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್
79 ಮಾಯ ಮತ್ತು ಜೋಗ 210 ತುಳು ಜನಪದ ಕಬಿತೆಗಳು
80 ಅಮರ್ ಬೀರೆರೆ ಮಾಮನ್ನೆ 211 ಕಂಬಳ ಕೋರಿ
81 ದೇಸಾಂತರ 212 ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪು
82 ಮಾನವಜಾತಿಗ್ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾಲ 213 ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ
83 ತುಳುನಾಡಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು 214 ಕಂಬಳ ಬೂಕು
84 ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ 215 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ
85 ಹಾಇಕು 216 ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕತೆಗಳು
86 ಮೌಖಿಕ ಸಂಕಥನ 217 ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವೆರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ
87 ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ 218 ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಲೆ ಬರವುಗು ನಿರೆಲ್
88 ಮುಗುರು ಪುರ್ಪ 219 ಬೇಟೆಗಾರನ ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ
89 ಮಧ್ವಭಾರತ 220 ಹಸಿರು ಉಸಿರು
90 ಸೋಮೇಶ್ವರೊದ ಸಿರೆಕುಲು 221 ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲೆ ಉದಿಪು
91 ಮಾಲೆಗಾವಂದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ 222 ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ
92 ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನ ಚಿನ್ನದ ದಿನಗಳು 223 ಗಾದೆದುಲಯಿದ ಕತೆಕುಲು
93 ಮಾಯೊಕದ ಮಾಂದಿ 224 ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ
94 ಬಂಟಮದಿಮೆ 225 ವಜ್ರದ ಮೂಗುತಿ
95 ನಾವು ಬಂಟರು (ಕನ್ನಡ) 226 ಗೇನದ ನಡೆ
96 ತುಡರ್‍ದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ 227 ಅಹಲ್ಯೆ ತುಳು ನಾಟಕ
97 ದೇವೆರೆ ದೀಪೊ 228 ತುಳುನಾಡಿನ ಅಚರಣೆಗಳು
98 ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ತೇರ್ 229 ಕುದ್ರೊಟ್ಟು ಗರೋಡಿ ದರ್ಶನ
99 ಕಾಸ್ ಪಾತೆರುಂಡು ನಾಟಕ 230 ಸಿರಿ ಸಂಪದ
100 ಜಿನಾಗಮ ಪ್ರವೇಶ 231 ನನ್ನ ಅಡುಗೆ
101 ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 232 ಹರಿಹರನ ರಗಲೆಲು
102 ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 233 ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ
103 ಸಿರಿಕಾವ್ಯಲೋಕ 234 ಒಸಯೊ
104 ತುಳುನಾಡು 235 ನಮ್ಮೂರುಗೊಂಜಿ ಪೊಸ ಪುದರ್
105 ಮುಗೇರರ ದುಡಿ ಕುಣಿತಗಳು  ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 236 ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃತಿ ಚಿತ್ರ
106 ಭತದ ಲೋಕ 237 ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ
107 ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ 238 ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೆನ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ
108 ಪೊಲಿಸೊಪ್ಪು 239 ಇಹಪರ ಹಾದಿ
109 ತುಳು ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ 240 ತುಳುನಾಡ ರೈತ ಬಂಡಾಯ
110 ಎಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾರಿಯರ್‍ಸ್ 241 ಉಲಚದಿ
111 ತನ್ನೆ ತೋಡುದ ಸನ್ನೆ 242 ಪುಗೆಬಲೆ
112 ತುಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ 243 ಮಾಲೋಕೊದ ಬಿತ್ತ್
113 ತೌಳವ ಗಾಥ ಮಂಜರಿ 244 ಜಾರುಜೋಕುಲು
114 ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು 245 ಇರೆಡ್ ಐಸಿರಿ
115 ಎ-ಟ್ರೆಕ್ಷಿಕಾನ್ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಲಾ ಅಚಿಡ್ ಯುಸೆಜ್ 246 ಸಯ್ ಒಯ್ಲ್
116 ಉಡಲ್ದ ಮೋಕೆಗ್ ತೂಕದ ನುಡಿ 247 ಕೆರೆಗಾಳ
117 ಕಲ್ಲುರ್ಟ್ಟಿ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡ ಮತು ಇತರೆ ನಾಟಕ 248 ಪೂ ಬೆಡಿ
118 ಆಯನ 249 ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಮಹಾಬಲಿ
119 ಐತಿಹಾಸಿಕ ತುಳುನಾಡು 250 ಗಾಂಧಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ
120 ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟ 1 251 ಒಂದು ದೇವರು
121 ಕನ್ನಡ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಶಯ 252 ತುಳುನಾಡು
122 ತುಳು ಪಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ 253 ಬಂಗಾರ್‍ದ ಕೊರಲ್
123 ತುಂಡು ಭೂತಗಳು 254 ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಾಕಿರಿ
124 ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳು 255 ಒಸರ್
125 ತಂಬಿಲ 256 ಪಾಡ್ದನ
126 ಗೀತಾಮೃತ 257 ಮೈನೀರ್ ಪನ್ಪಿ ಅಮೃತೊದ ಮೈಮೆ
127 ನಳದಮಯಂತಿ 258 ನಡೆ ನೀ ಮುಂದೆ
128 ಭೂತಾಲ ಪಾಂಡ್ಯ 259 ಸಮಗ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ
129 ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಕಣ್ಣೆ 260 ಪಾರ್ದನ
130 ಬೆಲ್ಲನೀರ್ 261 ಸುವರ್ಣ ವಚನಗಳು
131 ಕಡಂಬರ ಮಲ್ರಾಯೆ 262 ಒಸರ್