Honorary Award

December 25, 2017admin
December 25, 2017admin
ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ರೋಹಿದಾಸ್ ಕದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ... Read More
December 25, 2017admin
  ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೋಲ ಚಿತ್ತರಂಜನ್‌ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್... Read More
December 25, 2017admin
ಶ್ರೀ ದರ್ಬೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಚೌಟ (ಡಿ.ಕೆ.ಚೌಟ) ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ೧೯೩೮ತ ಜೂನ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸುರುತ ದಿನೊತಾನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕುದ ಮೀಯಪದವು – ದರ್ಬೆದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಚೌಟ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಮೊಡು ನಾರಾಯಣ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿ ಚೌಟ ದಂಪತಿಲೆನ ಸುಪುತ್ರೆರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಚೌಟೆರ್ ಪುಟ್ಯೆರ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣೊನು ಮಂಜೇಶ್ವರೊಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಕುಡ್ಲದ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್‌ಡ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ... Read More
December 25, 2017admin