ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು 1 ರೆವೆರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್ 80 ಕರ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ 2 ಬಾಯಾರು ಸಂಕಯ್ಯಭಾಗೊತೆರ್ 81 ಜೋಗಿ ಪುರುಷರು 3 ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಸ್ರಯ್ಯೆರ್ 82 ಮಗ ಬರಹ ಕಲಿತ 4 ಮೂವೆರ್ ತಿಂಗಳಾಯೆರ್ 83 ಮಾಯಾಂದಾಳ್ 5 ಎನ್ ಎ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆರ್ 84 ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 6 ಎಸ್ ಯು ಪಣಿಯಾಡಿ 85 ತುಳು ಲಿಪಿ ... Read More
December 26, 2017accolade
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು 1 ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 132 ಮದಪೆರುಂಡೆ 2 ದಳವಾಯಿ ದುಗ್ಗಣ್ಣ 133 ಗಿರ್‌ಗಿರ್ ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ 3 ತುಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಕೋಶ 134 ಲಚ್ಚುನ ಕೊರುಗೆ 4 ಪೂಕರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾನಪದೀಯ ಲೇಖನಗಳು 135 ಜನಪದ ಪಾಡ್ದನ 5 ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಪಾಡ್ದನಗಳು 136 ಹಸಿರು ಕೃಷಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಗಳು 6 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿರಿ 137 ಪಿರತುನಗ ... Read More
December 26, 2017accolade