Tulu Academy

11

May2018
May 11, 2018Tulu Academy

11

May2018
May 11, 2018Tulu Academy

11

May2018

Tulu Nataka Parbha Abhinandane Sabhe

0    
May 11, 2018Tulu Academy

11

May2018
May 11, 2018Tulu Academy

11

May2018

21-04-2018 Tulu Chithrakala Shibira

0    
May 11, 2018Tulu Academy

10

May2018
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ : ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು: ತುಳುವನ್ನು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 416 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ 22 ಶಾಲೆಗಳ 10ನೇ ತರಗತಿಯ “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ... Read More
May 10, 2018Tulu Academy

10

May2018
click here for details 3rd Lang TULU List
May 10, 2018Tulu Academy

17

Apr2018
April 17, 2018Tulu Academy

17

Apr2018
April 17, 2018Tulu Academy

17

Apr2018
April 17, 2018Tulu Academy