ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ

June 27, 2018Tulu Academy
May 11, 2018Tulu Academy
December 26, 2017accolade
  ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಅನುವಾದ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ   ಲಲಿತಾ ರೈ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ದೇಸಾಂತರೊ     ಡಾ. ಪೂವಪ್ಪ ಕುಣಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ ಮೌಖಿಕ ಸಂಕಥನ
December 26, 2017accolade
  ಶ್ರೀ ಬೋಳ ಚಿತ್ತರಂಜನದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾವ್ಯ-ಕವಿತೆ ಬಿನ್ನೆದಿ     ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಬಿಲ     ಶ್ರೀ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಬಿಲ
December 26, 2017accolade