ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ್ ರೈ

(1994-1995)

ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ್ ರೈ

(1995-1998)

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ

(1998-2001)

ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ

(2001-2004)

ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್

(2005-2008)

ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್

(2008-2011)

ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್

(2011-2013)

ಜಾನಕಿ ಎಂ

(2013-2014)

ಎ. ಸಿ ಭಂಡಾರಿ

(2017-2019)

ದಯಾನಂದ ಜಿ. ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್

(2019 –  )